ข้อดีของการฝึกงานร่วมกับเรา

เวลายืดหยุ่น

คำนวณรายได้จากจำนวนวันที่ทำงานไม่จำเป็นต้องทำงานทุกวัน

สถานที่ยืดหยุ่น

สามารถทำงาน online ได้เลย

รายได้สูง

เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา
มีรายได้ 20,000 บาท/เดือน

ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ

mentor โดย programmer เทพที่สามารถช่วยพัฒนาทักษะไปเรื่อยๆทุกๆวัน

ขั้นตอนการสมัคร

กรอกแบบฟอร์ม

รอทีมงานติดต่อกลับเพื่อสัมภาษณ์

ถ้าสัมภาษณ์ผ่านจะเข้าสู่ขั้นตอนการทำแบบทดสอบ

>

ถ้าผ่านขั้นตอนทำแบบทดสอบจะเป็นช่วงเริ่มฝึกงานเลย

เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา

สำหรับบริษัท

ถ้าท่านต้องการให้เเราช่วยสอนวิธีว่าจ้างนักศึกษา, พัฒนานักศึกษา
รวมถึงช่วยหานักศึกษาฝึกงาน online สามารถติดต่อกับเราได้โดยการกรอกแบบฟอร์ม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Email: contact@acourse.io